Main Block Area
:::
Foreign scholars personal information
Peter Vamos 王俊逸
Sex:Male 男
Nationality:Hungary 匈牙利
Period for Grants:6個月

照片 Photo : 王俊逸 Peter Vamos

CCS Grant

1995/7~1995/12

Instituion:Institute of History, Hungarian Academy of Sciences匈牙利科學研究院

Topic:The Life and Work of the Hungarian Missionaries in Mainland China and Taiwan

Specialty:現代漢語、傳教士、歷史

Present

Instituion:Research Centre for the Humanities Institute of History, Hungarian Academy of Sciences, Hungary

匈牙利科學研究院歷史系

Specialty:中蘇關係研究、中匈關係研究、基督教在中國的歷史

Homepage:Institute of History, Hungarian Academy of Sciences

Work catalog
 • Peter Vamos. 1997. Embracing Two Cultures. Hungarian Jesuits in the Far-East. pp. 341. Budapest: Korda
 • Peter Vamos. 2003. Hungarian Jesuit Mission in China. pp. 391. Budapest: Akadémiai Kiadó
 • Peter Vamos. 2008. (Is China with Us? Chinese diplomatic records on Hungary, 1956. pp. 380. Budapest: MTA Történettudományi Intézete
 • Peter Vamos. 1999. The Diary of István Koch on the Destruction of the Hungarian Jesuit Mission in China. pp. 175. Budapest: Terebess
 • Peter Vamos. 2005. Short History of the Apostolic Prefecture of Baoqing. pp. 428. (edited and notes written by: Peregrin Kálmán OFM and Péter Vámos, Hungarian translation of the Latin text proofread by Hedvig Deák OP and Péter Vámos)
 • Peter Vamos. 2007. Past in the Future. Writings on China. pp. 415. Budapest: MTA Történettudományi Intézete
 • Peter Vamos. 1998. From the Books of the Chinese Art of the Bedchamber. pp. 131 . Budapest: Balassi
 • 新史料·新发现:中国与苏联东欧国家关系. [New Archives, New Findings: the Relationships between China, the Soviet Union and Eastern Europe.] 黄立茀 Huang Lifu – 王俊逸 Vámos Péter – 李锐 Li Rui (eds.), 北京,社会科学出版社, 2014. (Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2014). pp. 23+478
Article catalog
 • Peter Vamos. 1995. “The Great Wall from the Hungarians’ Point of View”, in: Zhongguo Changcheng Xuehui (szerk.) Changcheng guoji xueshu yantaohui lunwenji (Proceedings of the International Academic Symposium on the Great Wall) (Jilin: Jilin Renmin Chubanshe), 92–96. (in Chinese
 • Peter Vamos. 2000. “Hungarian Missionaries in China”, in: Uhalley, Stephen Jr. – Wu, Xiaoxin (eds.), China and Christianity. Burdened Past, Hopeful Future (Armonk, New York: M. E. Sharpe), 217–232.
 • Peter Vamos. 2001..Home Afar: The Life of Central European Jewish Refugees in Shanghai During WWII., in: Pacific Rim Report No. 23.pp. 8
 • Peter Vamos. 2004. “Home Afar”: The Life of Central European Jewish Refugees in Shanghai during World War II” in: Acta Orientalia (Hung.) Volume 57. (1) 55–70.
 • Peter Vamos. 2006. Sino-Hungarian Relations and the 1956 Revolution (Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cold War International History Project). Working Paper No. 54. pp. 44
 • Peter Vamos. 2007. “The Hungarian Franciscan Mission in China”, in: Golvers, Noel – Lievens, Sara (eds.), A Lifelong dedication to the China Mission. Essays presented in honor of Father Jeroom Heyndrickx, CICM, on the occasion of his 75th birthday and the 25th anniversary of the F. Verbiest Institute K.U. Leuven. (Leuven Chinese Studies, XVII, Leuven), 619–642.
 • Peter Vamos. 2004. “With the Chinese, for the Chinese – The Hungarian Jesuit Mission in Puzi, Taiwan.” To be published in the proceedings of the 2004 Verbiest Symposium, Leuven Chinese Studies
 • Peter Vamos. “Much Listening, Little speaking: Chinese Foreign Ministry Documents on the 1956 Hungarian Revolution, 23 October – 4 November 1956” (Excerpt), in: Inside China’s Cold War. Cold War International History Project Bulletin, Issue 16, Fall 2007/Winter 2008, 338–340.
 • Peter Vamos. “’Only a Handshake but No Embrace:’ Sino-Soviet Normalization in the 1980s.”, in: Bernstein, Thomas P. – Li, Hua-yu (eds.), China Learns from the Soviet Union, 1949-present (The Harvard Cold War Studies Book Series, Rowman and Littlefield, forthcoming) (manuscript submitted)
 • Peter Vamos. “Much Listening, Little speaking: Chinese Foreign Ministry Documents on the 1956 Hungarian Revolution, 23 October – 4 November 1956”, in: Journal of Cold War Studies (MIT, Harvard), forthcoming (accepted for publication)
 • Peter Vamos. “Hungarian Documents on Sino-Hungarian Relations, 1956-1966”, in: Cold War International History Studies (Shanghai), (in Chinese, accepted for publication)
 • Peter Vamos. 1995. “Az egészségmegőrzés kínai tudománya: a csikung I.” (The Chinese Art of Preserving Health: Qigong I.) in: Keletkutatás, 9–22.
 • Peter Vamos. 1996. “Az egészségmegőrzés kínai tudománya: a csikung II.” (The Chinese Art of Preserving Health: Qigong II.) in: Keletkutatás, 5–17.
 • Peter Vamos. 1998. “Magyar jezsuiták Kínában” (Hungarian Jesuits in China), in: Korunk, 110–117.
 • Peter Vamos. 1999. “Kínai zsidók – zsidók Kínában” (Chinese Jews – Jews in China), in: Remény , 101–108.
 • Peter Vamos. 1999. “Kína katolikusai az ezredvégen” (China’s Catholics at the End of the Millennium), in: Távlatok 46, 561–572.
 • Peter Vamos. 2000. “A kommunista valláspolitika és a katolikus misszionáriusok helyzetének alakulása Kínában az 1940–50-es években” (Communist Religious Policy and Catholic Missionaries in China during the 1940–1950s) in: Hamar, I. (ed.) Sinológiai műhely I.: Mítoszok és vallások Kínában (Budapest: Balassi), 161–175.
 • Peter Vamos. 2001. “A kínai Manhattan: Pudong” (The Chinese Manhattan: Pudong), in: História. 27–28.
 • Peter Vamos. 2002. “Jezsuita misszionáriusok Kínában a 16–17. században” (Jesuit Missionaries in China during the 16–17th Centuries), in: Szabó, L. – Ölbei, T. – Wilhelm, Z. (szerk.) Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. (Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Afrika – Amerika – Ázsia Universitas Munkacsoport), 401–419
 • Peter Vamos. 2003. “Kína és Magyarország, 1959” (China and Hungary, 1959) (together with Lóránt Sárdy) in: História, 47–49
 • Peter Vamos. 2003. “Együttműködő ellenfelek. Az Egyesült Államok Kína-politikája” (Cooperating adversaries. The China-policy of the United States. in: Külügyi Szemle (Foreign Policy Review) 88–116. (Résumé in English, French and German)
 • Peter Vamos. 2004. “Magyar misszionáriusok Kínában. A magyar külmissziós mozgalom belpolitikai háttere az 1920–1930-as években” (Hungarian Missionaries in China. The domestic political background of the foreign missionary movement in Hungary in the 1920s and 1930s), in: Vigilia, 523–530
 • Peter Vamos. 2005. “Nemzet és azonosságtudat. Megjegyzések a kínai külpolitika értelmezéséhez” (Nation and Identity. Notes to the interpretation of Chinese foreign policy), in: N. Rózsa, Erzsébet (ed.): Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában (National Identity and Foreign Policy in the Middle East and East Asia) (Budapest: Teleki László Alapítvány), 213–243
 • Peter Vamos. 2005. “EU–Kína kapcsolatok: a fegyverembargó vége?” (EU-China Relations: End of the Arms Embargo?) in: Külügyi Szemle (Foreign Policy Review), 181–196
 • Peter Vamos. 2005. “A paokingi misszió működésének politikai és gazdasági háttere” (Political and Economic Background of the activities of the Baoqing Mission) in: A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története (Budapest, Kapisztrán Ferences Rendtartomány), 35–53
 • Peter Vamos. 2005. “Távoli menedék. Közép- és kelet-európai zsidó menekültek Sanghajban a második világháború idején” („Home Afar: Central and Eastern European Jewish Refugees in Shanghai During World War II”) in: Világtörténet , 72–85
 • Peter Vamos. 2006. “Tajvan: Önálló ország vagy szakadár tartomány?”(Taiwan: Independent State or Renegade Province?”) in: Külügyi Szemle (Foreign Policy Review), 71–87
 • Peter Vamos. 2006. “A kínai nagyhatalom születése. A kínai külpolitika változásai, 1949–2005.” (The Birth of China as a Great Power. The Changes in Chinese Foreign Policy, 1949–2005”) in: História , 16–19
 • Peter Vamos. 2006. “Az SZKP XX. kongresszusának hatása a magyar–kínai kapcsolatokra” („The Impact of the 20th Congress of the CPSU on Sino-Hungarian Relations”) in: Múltunk , 235–256
 • Peter Vamos. 2006. “A magyar jezsuiták kínai missziója” („The China Mission of the Hungarian Jesuits”) in: Szilágyi, Csaba (ed.), A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. (The Mission of Hungarian Jesuits from the Beginnings to the Present) (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ), 225–239
 • Peter Vamos. 2006. “Beteg a sárkány? Kína belső gondjai és a megoldási kísérletek” (Is the Dragon Sick? China’s Domestic Problems and the Attempts for Their Solution) in: Eszmélet/71 , 94–108
 • Peter Vamos. 2006. “A magyar forradalom és Kína” (The Hungarian Revolution and China) in: História , 29–31
 • Peter Vamos. 2006. “Kína” (China) in: Békés, Csaba (ed.), Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. (Evolution and Revolution. Hungary and International Politics in 1956) (Budapest: 1956-os Intézet–Gondolat). 111–154
 • Peter Vamos. 2006. “Sok figyelés, kevés beszéd. Kínai külügyi iratok, 1956. október 23.–november 4.” (Much Listening, Little Speaking. Chinese Diplomatic Records, October 23 – November 4, 1956), in: Történelmi Szemle , 359–387
 • Peter Vamos. 2006. “Nyitás a kínai külügyminisztérium levéltárában” (Opening in the Archives of the Ministry of Foreing Affairs of the PRC) in: Levéltári Közlemények, 77, 223–228
 • Peter Vamos. 2007. “A magyar forradalom szerepe a Kínai Kommunista Párt politikájában” (The Role of the Hungarian Revolution in the Policy of the Communist Party of China) in: Rainer, M. János – Somlai, Katalin (szerk.), 1956-os Intézet – Évkönyv 2006–2007. (Budapest: 1956-os Intézet), 154–176
 • Peter Vamos. 2007. “A sárkány és a fekete arany” (The Dragon and the Black Gold) in: História , 46–49
 • Peter Vamos. 2007. “Az olajra szomjazó ország” (The Country Thirsty for Oil) in: História , 47
 • Peter Vamos. 2007. “’Csak kézfogás van, ölelés nincs’ – A kínai–szovjet kapcsolatok normalizálása a nyolcvanas években” (’Only Handshake but No Embrace’ – The Normalization of Sino-Soviet Relations in the 1980s) in: Külügyi Szemle (Foreign Policy Review), 312–333
 • Peter Vamos. 2008. “Tibet a világpolitikában” (Tibet in World Politics) in: História , 11–14
 • Peter Vamos. 2009. “’Mi történt a kínaiakkal?’ Magyar–kínai kapcsolatok, 1956–1966.” (’What happened to the Chinese?’ – Hungarian-Chinese Relations, 1956-1966) in: Kül-Világ. 1–25
 • Peter Vamos. 2008. “Az önálló magyar jezsuita misszió Kínában” (The Independent Hungarian Jesuit Mission in China) in: Távlatok 82, karácsony, 25–35
 • Peter Vamos. 2009. “A társadalmi, etnikai, vallási feszültségek és a korrupció kezelése Kínában” (The handling of social, ethnic and religious tensions and corruption in China) in: Inotai, A. – Juhász, O. (eds.): Stratégiai kutatások: A változó Kína – I. Kína politikai, társadalmi fejlődésének jelene és jövője. (Strategic Research: The Changing China – I. The present and future of China’s political and social development) (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet – Miniszterelnöki Hivatal), 32–84
 • “’With the Chinese, for the Chinese’: The Hungarian Jesuit Mission in Puzi, Taiwan.” in: Rachel Yu Lan – Philip Vanhaelemeersch (eds.) Silent Force: Native Converts in the Catholic China Mission. (Leuven Chinese Studies XX, Leuven, 2009). 437–458.
 • “’Only a Handshake but no Embrace:’ Sino-Soviet Normalization in the 1980s.” in: Bernstein, Thomas P. – Li, Hua-yu (eds.), China Learns from the Soviet Union, 1949-present (The Harvard Cold War Studies Book Series, Rowman and Littlefield, 2009). 79–104.
 • “中苏关系正常化过程中的中国与东中欧关系” (ZhongSu guanxi zhengchanghua guochengzhong de Zhongguo yu DongZhongOu guanxi) (Relations between China and East Central Europe during Sino-Soviet normalization) in: 沈志华 Shen Zhihua – 李滨 Douglas A. Stiffler (eds.): 脆弱的联盟:冷战与中苏关系 (Cuiruo de lianmeng: lengzhan yu ZhongSu guanxi) (Fragile Alliance: The Cold War and Sino-Soviet Relations) (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2010). 482–506.
 • 冷战后半阶段中匈关系的架构 (Lengzhan houban jieduan ZhongXiong guanxi de jiagou) (The Framework of Sino-Hungarian Relations in the second half of the Cold War), in: 黄立茀 Huang Lifu – Vámos Péter – 李锐 Li Rui (eds.), 新史料·新发现:中国与苏联东欧国家关系. (New Archives, New Views: the Relations between China, the Soviet Union and Eastern Europe.) 北京,社会科学出版社, 2014. (Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2014). 238–256.
 • 前言 (Foreword) by黄立茀 (Huang Lifu) and 王俊逸 (Vámos Péter), in: 黄立茀 Huang Lifu – Vámos Péter – 李锐 Li Rui (eds.), 新史料·新发现:中国与苏联东欧国家关系. (New Archives, New Views: the Relations between China, the Soviet Union and Eastern Europe.) 北京,社会科学出版社, 2014. (Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2014). 1–23.
 • The Tiananmen Square “Incident” in China and the East Central European Revolutions. in: Wolfgang Mueller, Michael Gehler, Arnold Suppan (eds.), The Revolutions of 1989. A Handbook. (Wien: Verlag der Österreichischen Aademie der Wissenschaften, 2015). 93–111.
 • “1956–1966 年匈中关系的变化——来自匈牙利档案馆的有关材料” (1956–1966 nian XiongZhong guanxi de bianhua – lai zi Xiongyali dang’anguan de youguan cailiao) (Hungarian Documents on Sino-Hungarian relations, 1956–1966), in:冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 8, 2009. 381–407.
 • “对华国际真相: 揭开中苏关系最后阶段的史实” (DuiHua guoji zhenxiang: jiekai ZhongSu guanxi zuihou jieduan de shishi) (The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship. By James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff) in:冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 1–31.
 • “苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选” (Sulianjituan guojia youguan Zhongguo he DuiHuaguoji wenjian jiexuan) (Selected Translated Soviet Bloc Documents on China and Interkit, 1966–1987) by James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff. 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 283–365.
 • “从和解到疏远:1980年代后期的中国与东欧国家关系” (Cong hejie dao shuyuan: 1980 niandai houqi de Zhongguo yu DongOu guojia guanxi) (From Reconciliation to Estrangement: Relations between China and East Central Europe in the late 1980s) in: 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 13, Summer 2012. 27–55.
 • “对华国际真相: 揭开中苏关系最后阶段的史实” (DuiHua guoji zhenxiang: jiekai ZhongSu guanxi zuihou jieduan de shishi) (The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship. By James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff) in:冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 1–31.
 • “苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选” (Sulianjituan guojia youguan Zhongguo he DuiHuaguoji wenjian jiexuan) (Selected Translated Soviet Bloc Documents on China and Interkit, 1966–1987) by James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff. 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 283–365.
 • “从和解到疏远:1980年代后期的中国与东欧国家关系” (Cong hejie dao shuyuan: 1980 niandai houqi de Zhongguo yu DongOu guojia guanxi) (From Reconciliation to Estrangement: Relations between China and East Central Europe in the late 1980s) in: 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 13, Summer 2012. 27–55.
 • 黄立茀、王俊逸 (Vámos Péter): “兄弟、对手、伙伴. 新史料·新发现:中国与苏联东欧国家关系国际研讨会文集前言” (Brothers, Enemies, Partners: Foreword to the Proceedings of the International Conference: New Archives, New Findings: the Relationships between China, the Soviet Union and Eastern Europe. in: 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 17, Summer 2014. 153 –175.
Photo
Scholar's Photo