Main Block Area
Menu Button
:::

Photos of CCS Activities

photo 天江喜久、武昭演講
Title: 天江喜久、武昭演講
album 天江喜久、武昭演講
photo AAS書展
Title: AAS書展
album AAS書展
photo 2023-3-15曾館長哈佛大學演講
Title: 2023-3-15曾館長哈佛大學演講
album 2023-3-15曾館長哈佛大學演講
photo 2023-3-13AAS書展贈書哈佛燕京圖書館
Title: 2023-3-13AAS書展贈書哈佛燕京圖書館
album 2023-3-13AAS書展贈書哈佛燕京圖書館
photo 2023外籍學人新春聯誼茶會
Title: 2023外籍學人新春聯誼茶會
album 2023外籍學人新春聯誼茶會